<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 8

401. જૂનાગઢની મુલાકાત બૌધ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરનાર કયા દેશના રાજાએ લીધેલી ?


402. " ઉષ્માભર્યુ સ્વાગત કરવું " ગુજરાતી ભાષાના રૂઢિપ્રયોગોની ભાષામાં


403. કોઇ વ્યકિતની ધરપકડ કર્યા પછી તેને વધારામાં વધારે કેટલા સમય પછી મેજીસ્ટ્રેટ આગળ રજૂ કરવો પડે છે ?


404. ાચી જોડણી કઇ છે ?


405. ઉશનસ્’ કોનું તખલ્લુસ (ઉપનામ) છે ?


406. ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોડ કાર્યવાહીને લગતા કાયદામાં નીચેના પૈકી કઇ બાબતની જોગવાઇ નથી?


407. ભરાતીય બંધારણમાં યુનિયન લીસ્ટમાં કેટલા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે ?


408. એકસ –રે ની શોધ કોણે કરી હતી ?


409. ીચે પૈકી કઇ જોડ ખોટી છે ?


410. ભારતીય બંધારણ કયારથી અમલમાં આવ્યું છે ?


411. રાજ્યસભા કોઇપણ નાણાંકીય ખરડાને કેટલા દિવસ સુધી રોકી શકે છે ?


412. દાંતીવાડા બંધ કઇ નદી પર બાંધવામાં આવેલ છે ?


413. રતનમહાલ રીંછ આભ્યારણ ક્યા જીલ્લામા આવેલું છે?


414. નાગરીકતા વિષે ભારતીય બંધારણના કયા પ્રકરણમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?


415. નીચેના પૈકી ઇન્ડીયન પીનલ કોડમાં કયા ગુના માટે ખોટી કલમ દર્શાવેલ છે ?


416. જાહેર બિભિત્સ વર્તાવ માટે ગુજરાત એકટની કઇ કલમ મુજબ શિક્ષા થાય છે ?


417. ગોવિંદભાઇને પાંચ પુત્રો છે અને દરેક ભાઇને એક બહેન છે. જો આ બધા સંતાનો માતા-પિતા સાથે રહેતા હોય તો કુટુંબમાં કુલ કેટલા સભ્યો હશે ?


418. લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિને કેટલા સભ્યોની નિમણુંક કરવાની સત્તા છે ?


419. મંદાક્રાન્તા છંદનું ઉદાહરણ આપો.


420. જનનીની જોડ સખી નહી જડે રે લોલ આ પંકિત કોની રચેલી છ ?


421. ભારતીય બંધારણના કયા આર્ટીકલ મુજબ ચુંટણીપંચની રચના કરવામાં આવેલ છે ?


422. જય સોમનાથ નવલકથા કોને લખી છે ?


423. ઇન્ડીયન પીનલ કોડમાં જણાવેલ કલમોમાંથી કઇ કલમ મોતની સજાની જોગવાઇ છે ?


424. પ્રધાનો (મિનીસ્ટર)ની સંખ્યા મર્યાદીત કરતો ભારતીય બંધારણીય સુધારો કેટલાંમો હતો ?


425. ખાનગી બચાવનો હક્ક નીચેના કયા કિસ્સામાં મળવાપાત્ર નથી ?


426. જો ABODE માં સંજ્ઞા EDOBA હોય તો APEX માટેની સંજ્ઞા કઇ ?


427. રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ગેરહાજરીમાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની ફરજો કોણ નિભાવે છે ?


428. મંદાકાન્તા છંદની પંકિત શોધીને લખો


429. ભારતીય બંધારણના સંશોધન કઇ રીતે થાય છે ?


430. એઇડસ રોગ માટે કયો ટેસ્ટ કરવો પડે છે ?


431. અપીલનો અધિકાર એ.......................અધિકાર છે.


432. ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઇ કલમ હેઠળ પોલીસ અધિકારીને અન્વેષણ પરથી કોઇ આરોપી વિરૂધ્ધ પુરતા પુરાવા ન મળે તો તેને કસ્ટડીમાંથી મુકત કરવાની જોગવાઇ છે ?


433. ચીનની સંસ્કૃતિમાં કઇ મહત્વની શોધ થઇ છે ?


434. રેનેસો શું છે ?


435. ગુજરાત વિધાનસભાના નામે ઓળખાતી સંસ્થા કયા નામે શરૂ થઇ હતી ?


436. શહાણું માણસ લાભત નાહીં- કહેવતનો અર્થ લખો


437. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની ઇજાનો સમાવેશ મહાવ્યથામાં થાય છે ?


438. ગુજરાતમાં સિનેગોગ ક્યાં આવેલ છે?


439. વહેમની પાછળદોડવુ તેના કરતાં શુ થવું સારૂ લેખક જણાવે છે ?


440. ગુનાહીત વિશ્વાસઘાતની વ્યાખ્યા ઇન્ડીયન પીનલ કોડની કઇ કલમમાં આપવામાં આવેલ છે ?


441. અન્ત:પુર શબ્દનો સમાનાર્થી


442. નીચેના શબ્દો પૈકી કયો શબ્દ " ખડતલ " નો વિરૂધ્દ્બાર્થી છે ?


443. આપેલ શબ્ોદમાંથી " સાર્થ " શબ્દનો વિરૂધ્ધાર્થી શોધો.


444. અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) ધારામાં અનુસૂચિત જાતઓ એટલે........


445. વૌઠા શેના માટે જાણીતું છે ?


446. ભારતે પહેલા માનવ વિકાસ રિપોર્ટ કયા વર્ષે બહાર પાડયો ?


447. " દયા પાત્ર " શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.


448. આઇ.એમ.એફ.એલ. એટલે શુ ?


449. ‘રામાયણ’ નો સાચો સંધિવિગ્રહ કયો?


450. કેન્દ્ર સરકાર કે રાજય સરકાર પોતાના સભાગૃહના વધારેમાં વધારે કેટલા ટકા પ્રધાન (મિનીસ્ટર) રાખી શકે છે ?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions